Impressum

IME TVRTKE:

Consulting Grotta j.d.o.o.

 

SKRAĆENO IME TVRTKE:

Consulting Grotta

 

ADRESA SJEDIŠTA TVRTKE:

Drenovski put 34, 51000 Rijeka

 

IBAN I BANKA: 

HR9024020061101070434

Raiffeisen Bank

 

GODINA OSNUTKA: 

2015

 

OIB: 

34858822940

 

MBS: 

040351962

 

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE

Filip Jakovac

 

SLUŽBENA E-MAIL ADRESA: 

sabai.rijeka@gmail.com